Jak kupić stronę Przedszkola?

 1. Rejestrujący przystępując do rejestracji strony Przedszkola w jednej z domen administrowanych przez Dobre Linki Sp. z o.o. (dalej zwany Administratorem) powinien upewnić się czy nie istnieje już zarejestrowana domena o identycznej nazwie.
  Sprawdzenie polega na wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu np: www.krakow145.eprzedszkole.com i sprawdzeniu czy pod wybranym adresem istnieje jakaś strona.
 2. W przypadku gdy taka strona Przedszkola nie istnieje należy wypełnić "Formularz zamówienia " i wysyłać zgodnie z zawartą w Formularzu instrukcją.
 3. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o rejestrację strony Przedszkola Rejestrujący jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  W przypadku odrzucenia Formularza z powodu zawartych w nim błędów Rejestrujący powinien dokonać odpowiednich poprawek i przysłać Formularz powtórnie.
  W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty rejestracyjnej (patrz: cennik ) na konto podane w e-mialu potwierdzającym.
  W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia wniosku do realizacji jest on automatycznie odrzucany.
 4. Administrator dokona rejestracji strony Przedszkola niezwłocznie po wpłynięciu stosownej opłaty. Na przelewie Rejestrujący musi podać nazwę rejestrowanej strony Przedszkola oraz id (identyfikator) zamówienia.
 5. Administrator poinformuje Rejestrującego o fakcie zarejestrowania strony Przedszkola pocztą elektroniczną oraz wystawi fakturę zgodnie z danymi podanymi w Formularzu przez Rejestrującego.
 6. Po każdym rocznym okresie rejestracji strony Przedszkola Administrator wystawi fakturę za odnowienie rejestracji (patrz: cennik ) zgodnie z danymi podanymi w Formularzu przez Rejestrującego stronę Przedszkola o ile nie wpłynie wcześniej wniosek o jej usunięcie.
 7. W przypadku nieuiszczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych opłaty odnawiającej rejestrację strony Przedszkola, Administrator może, bez żadnych konsekwencji dla siebie usunąć zarejestrowaną przez Rejestrującego stronę Przedszkola.